Vstupujete do chránenej oblasti Univerzitného Informačného Systému. Údaje v tejto oblasti môžu byť prístupné iba vybraným skupinám osôb. Ochrana dôverných informácii a narábanie s nimi podlieha platnej slovenskej legislatíve a interným normám fakulty a univerzity.

Neoprávnený prístup do informačného systému je zakázaný!

Odporúčaný prehliadač: Mozilla Firefox http://www.mozilla.sk/firefox/