Kontakt

V prípade problémov a otázok týkajúcich sa systému MAIS si prečítajte často kladené otázky . Pokiaľ tam nenájdete riešenie Vášho problému, píšte na adresu:

mais@helpdesk.tuke.sk

V e-maile prosím uvádzajte:

  • Vaše číslo (študentské alebo zamestnanecké),
  • fakultu na ktorej pôsobite,
  • Vaše meno a priezvisko,
  • a podrobný popis Vášho problému.

Otázky a pripomienky: mais@helpdesk.tuke.sk

Vstupujete do chránenej oblasti Univerzitného Informačného Systému. Údaje v tejto oblasti môžu byť prístupné iba vybraným skupinám osôb. Ochrana dôverných informácii a narábanie s nimi podlieha platnej slovenskej legislatíve a interným normám fakulty a univerzity.

Neoprávnený prístup do informačného systému je zakázaný!

Odporúčaný prehliadač: Mozilla Firefox http://www.mozilla.sk/firefox/